Zapplied
Innovatie
Zapplied Platform
Zapplied CSP
Zapplied Counsels
Zapplied Freemium Sites
Zapplied Book Club
Join Zapplied Community

Innovatie & Daadkracht

Econoom Schumpeter identificeerde innovatie als de kritische dimensie van economische veranderingen.

 

Hij stelde dat economische verandering om innovatie, ondernemersactiviteiten en marktmacht draait, en probeerde te bewijzen dat marktmacht op basis van innovaties betere resultaten bood dan prijsconcurrentie en andere zaken.

 

Een actueel voorbeeld van de laatste jaren is Apple, met zijn innovative producten iPod en iTunes. Een paar jaar later lanceert Apple de iPhone, en maakt daarbij haar succesvolle product iPod overbodig. Destructieve innovatie ten top.

 

Apple veroorzaakte met deze producten, en de iPad tijdelijke monopolies waardoor tijdelijk abnormale winsten zijn gegenereerd. Tijdelijk, want die verdwijnen snel weer door gedrag van rivalen, imitators en klanten. Echter, deze (kans op) tijdelijke monopolies geven meer dan voldoende prikkel voor ondernemingen, klein en groot, om te innoveren en nieuwe producten en processen te ontwikkelen.

 

De combinatie van innovatie en daadkracht is onoverwinnelijk.